Dvajset let  župnijske Karitas Studenci

 

Katoliška cerkev na splošno in tudi vsaka župnija ima trojno poslanstvo: 1. oznanjevanje veselega oznanila, da je Bog ljubezen in ima zato rad vsakega človeka; 2. češčenje, ki ga kristjani izražamo z molitvijo, blagoslovi  (velikonočni blagoslov jedil, blagoslov pokojnega ob pogrebu itd)  in zakramenti (krst, birma, sprava, maša, cerkvena poroka itd) in 3. dobrodelnost, ki jo imenujemo s tujko karitas, kar pomeni zastonjsko in brezpogojno pomaganje potrebnim in preskušanim. Studenška župnija sv. Jožefa v Mariboru je v decembru 2012 praznovala dvajsetletnico Župnijske karitas, ki ima svoje prostore na Obrežni 1 in je odprta vsako sredo od 16. do 17. ure.

Karitas je mednarodna katoliška dobrodelna organizacija, ki pomaga tistim, ki so najbolj preskušani, ne glede na raso, vero ali ideološko pripadnost. Ta naravnanost Karitas izhaja iz Jezusovega navodila: » Kar koli ste storili enemu od teh najmanjših bratov, ste meni storili« (Matej 25,40).

Jezus, ustanovitelj Cerkve, se istoveti s tistimi, ki so najbolj ogroženi. Sedanji papež Frančišek (Jorge Mario Bergoglio), ki ga je množica razglasila za »simpatičnega papeža«, je s svojo dosedanjo osebno skromno držo in s svojo brezpogojno in zastonjsko ljubeznijo do revnih in preskušanih v Argentini požel splošno simpatijo kristjanov in drugače vernih. Lahko rečemo, da bo papež Frančišek zares sočuten in karitativen papež.

Mednarodna karitas se ob naravnih katastrofah (poplave, potresi, požari  itd.), vojnah in drugih stiskah povezuje z drugimi  nevladnimi organizacijami po svetu (Rdečim križem, Unicefom in drugimi)

in potrebnim pomaga. Tudi Slovenska karitas je občutljiva za domače stiske in naravne katastrofe drugod in s svojimi zmogljivostmi pomaga. Podobno velja za vseh šest Škofijskih, Dekanijske in Župnijske karitas.

Od leta 2006 Župnijska karitas Maribor Studenci dobiva hrano tudi iz intervencijskih zalog Evropske unije. Hrano iz EU delijo trikrat na leto (marca, junija in oktobra). Župnijska karitas dobiva živila tudi od Nadškofijske karitas (moko, testenine, riž, zdrob, mleko, olje) in občasno od kmetov ozimnico. Dobri ljudje na Župnijsko karitas velikodušno prinašajo tudi obleke, čevlje in drugo.

Prosilcev za pomoč je vedno več, sedaj že 138 družin in posameznikov.

Hvala vsem darovalcem.

Studenška Župnijska karitas, ki je zaradi požrtvovalnih prostovoljk  med vzornejšimi v mariborski nadškofiji, je na drugo adventno nedeljo v decembru 2012 obhajala dvajsetletnico ustanovitve. Ob tej priložnosti so mladinci in otroci pripravili že deseti dobrodelni koncert, ki so ga uglasili na lanskoletno geslo Slovenske karitas » Veselje v sožitju«. V začetku je odlična solistka Urška ob spremljavi kitarista Matjaža odlično zapela uvodno pesem. Nato sta predstavnici Župnijske karitas Franica Kumperščak in Danica Vajdič predstavili dejavnost in duhovnost delavk Župnijske karitas. Sledil je dobrodelni koncert, kjer so mladi župnijski glasbeniki predstavili svoje točke, vmes pa so veroučenci odigrali igrico, ki je bila uglašena na karitativno držo. Poslušalci so z veseljem prisluhnili zelo kvalitetnemu petju župnijskega dekliškega pevskega zbora Studenček, ki ga je na klavirju spremljala Mateja Škafar. Ob treh izvrstnih solistkah(Urški, Katji in lani) je poslušalce besedilo izraelske zgodbe popeljalo iz Egipta, preko Rdečega morja in gore Sinaj v obljubljeno deželo. Poslušalci so z dolgim aplavzom pokazali, da so bili globoko nagovorjeni. Zadnjo točko je imel Marko Hatlak, gost iz Ljubljane in izvrsten koncertni harmonikar, ki je s svojo umetniško izvedbo domačih in tujih skladb in improvizacij, z njemu lastno umetniško igrivostjo dal krono desetemu dobrodelnemu koncertu ob dvajsetletnici Župnijske karitas. Sceno je umetniško oblikovala in ves koncert povezovala Marija Čerček, pevka župnijskega dekliškega zbora Studenček in članica Župnijskega pastoralnega sveta.

Studenški župnik se je na koncu vsem dosedanjim in občasnim prostovoljkam Župnijske karitas iskreno zahvalil in zaželel, da bi tudi v prihodnje s svojo požrtvovalnostjo in pozornostjo ostale sočutne s potrebnimi in jim sporočale, da je krščanstvo vera dejavne in zastonjske ljubezni. Zahvalil se je tudi vsem, ki so z dobrodelnim koncertom Župnijsko karitas podprli, in vsem tistim, ki jo tudi med letom podpirajo, ker se zavedajo, da je dobro delati dobro.Vinko Škafar

studenški župnik

 

Copyright ©  2021, župnija sv. Jožef. Vse pravice pridržane. Odziven spletni dizajn.